Our News

Manager, People Development | Operation | Hanoi | 01

Share this on Jan 04, 2019 17:51:38 3/9/2019

Default Image


Tên Vị trí: Tiếng Lý, Phát người con | Sức mạnh | Hà Nội | 01

 1. Quan quan Vị trí Vị trí:

Xu hướng giảm giá StoxPlus

Mạnh, cuối tháng, cuối tháng 8, StoxPlus, là một công ty, văn bản, văn bản, tài chính và văn hóa nước trong nhà Việt Nam. Tháng 9/2014, StoxPlus tích hợp và giá trị cao Nikkei và NHANH (tin tin).

Miêu đề của StoxPlus là đắm đuối , tài chính, mạnh mẽ, công nghệ, tài chính, tài chính của chúng tôi và của Việt Nam.

Hiện tại StoxPlus có quy định với 100 nhân và hai văn bản và HN và TP HCM Thời gian của phần mềm StoxPlus có phần mềm 25-30.

Sức khỏe của họ

Một phần của chúng tôi, một trong những phần của họ. tài chính văn bản; và nam tính và phát triển của con người và văn hóa

Một phần của họ

Vị trí của bạn

Trên cơ sở phát triển về quy mô nhân sự as well as triển khai Chiến lược Phát triển Con người tại StoxPlus, we đang cần search positional Trưởng phòng, Phát triển Nhân sự ( quản lý, phát triển dân) cho bộ phận hoạt động tại Hà Không có I.

Bạn có thể, một phần của chúng tôi liên kết với tôi!

 1. Mô hình
 1. Công tác đào tạo và phát triển con người tại StoxPlus
 • Lập kế hoạch và điều phối triển khai công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Xây dựng chương trình phát triển nghề nghiệp cho nhân sự toàn Công ty.
 • Triển khai tổ chức và đánh giá hiệu quả các hoạt động về đào tạo và phát triển con người theo kế hoạch đã được duyệt.
 1. Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp
 • Đầu mối sáng tạo các ý tưởng cho các chương trình, hoạt động nội bộ của công ty, hướng tới hiệu quả truyền thông theo từng mục tiêu cụ thể của công ty.
 • Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động phong trào hay sự kiện công ty tổ chức nhằm gia tăng sức mạnh đoàn kết nội bộ, xây dựng phát triển văn hóa công ty.
 • Trực tiếp triển khai, điều phối và kết nối các bộ phận cùng thực hiện các chương trình, sự kiện được BGĐ phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm phổ biến và tuyên truyền các chính sách, quy định của Công ty tới toàn thể nhân viên.
 1. Tuyển dụng và Quản lý Nhân sự
 • Triển khai kế hoạch tuyển mộ và quản lý nhân sự
 • Xây dựng chính sách đánh giá kết quả công việc, thăng tiến và thay thế nhân sự.
 • Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Hỗ trợ Bộ phận khác trong việc quản lý nhân sự và là cầu nối giữa BGĐ và Người lao động trong Công ty. Hỗ trợ cho các bộ phận liên quan về công tác đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự.  
 • Tham mưu cho BGĐ về xây dựng bộ máy Nhân sự và xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực toàn Công ty.
 • Theo dõi giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến người lao động.
 • Các công trình của chúng tôi làm như thế nào Chi chiều công việc của chúng tôi
 1. Yêu cầu:
 1. Phần mềm học tập
 • Giáo dục Giáo Học
 • Tiếng anh giao tiếp tốt.
 1. Năng lực:
 • Năng lực giao tiếp tốt.
 • Năng lực và lý tưởng
 1. Kinh Đức:
 • Ít nhất 1 năm và cuối cùng khi khi cao cao.
 1. Cá danh:
 • Sáng tạo và làm việc trong công việc.
 1. Quyền lực:
 • Thu thập hàng tháng: 30 triệu / tháng ++
 • Cơ hội làm việc với nhau
 • Cung điện của chúng tôi và của chúng tôi.
 • Hà Công ty mua mua Bảo Bảo và Tình nhân.
 • Ấn độ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ và các ứng dụng theo nghĩa quy định của lao lao.
 1. Nơi làm việc:
 • Văn phòng
 1. Quảng cáo
 • Báo cáo cho thấy quyết định (COO) và cho
 1. CV của CV và liên kết với nhau: 
 • Bà Nguyễn micro Linh - Nguyễn Tấn Nguyên, Nhân Mã
 • Điện Đức: 0243 5626 962 Email:  admin.hr@stoxplus.com

 

Source: StoxPlus